Sosial direkte #25

Medvirkende: Morten Myrstad og Jan Espen Pedersen
Gjester:
Alain Fassotte, @selgeren
Anne Kristine R Grude, Founder and CEO SocialBoards
David Garcia, Vender LAB
Takk til: Janicke Vindenæs Karlsen for redaksjonell hjelp
Gikk direkte: 12 juni 2013 kl 21.00-22.00

Innhold:
00:00 Intro
03:56 Sosialt salg
23:17 Akkurat nå!
33:10 Sosial kundeservice, Socialboards
48:14 Bloggery