Sosial direkte #15

Medvirkende: Morten Myrstad og Jan Espen Pedersen
Gjester:
Alf Tore Meling, Strategi- og kommunikasjonsrådgiver
Atle Grimsby, Miljø-og plansjef og sosialmedia-geek, Utsira Komune
Hans Christian Holte, Direktør Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi
Takk til: Janicke Vindenæs Karlsen for redaksjonell hjelp
Gikk direkte: 20 februar 2013 kl 21.00-22.00

Innhold:
00:00 Intro
02:31 Ukens spørsmål
04:23 Sosiale kommuner med Alf Tore Meling
15:12 Sosiale kommuner med Atle Grimsby
33:24 Akkurat nå!
38:28 Digital forvaltning, med Hans Christian Holte, Difi
1:00:43 Hva skjer ?
1:01:45 Gjest neste uke er…

Ukens spørsmål:
Følger du din Kommune på sosiale medier ?

Svar:
Ja, det gjør jeg (50%)
Jeg tror ikke de er der (14%)
Nei, det gjør jeg ikke (36%)